தேய்ந்துபோன கனவுகள்

 

வானவில்லை ரசித்திருந்தேன்

வண்ணத்துணிகள் பெற்றேன் வெளுப்பதற்கு..

வயிற்றுப்பசியார விழைந்தேன்

பற்றுப் பாத்திரங்கள் கிடைத்தன தேய்ப்பதற்கு..

 

நான் செய்வதும் அகழ்வுதான்; குடைந்தெடுப்பது

கற்சிலைகள் அல்ல கருங்கற்கள்..

அருகருகே அமர்ந்து கல்வி கற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை

அதனால் அடுக்கடுக்காய் வரிசைப்படுத்துகிறேன் தீக்குச்சிகளை..

 

சிலேட்டைத் துடைக்க வேண்டிய கரங்கள் எனது

தண்ணீர் ஊற்றி துடைப்பதோ உணவக மேசையை..

முதுகுச்சுமையின் அனுபவம் உணர வேண்டினேன்

வந்தமர்ந்தன தலையில் பாரமாய் செங்கற்கள்..

images

ஆசையும் நடப்பும் ஒட்டாத வாழ்வு என்னுடையது

ஆகையால் பசைகொண்டு ஒட்டித் தீர்க்கிறேன் தீப்பெட்டி அட்டைகளை..

அனைவரையும் அண்ணார்ந்து பார்க்க வைக்கும் எனது செயல்

கயிற்றின்மேல் கலக்கமின்றி என் கால்கள் நளினத்துடன் நடக்கின்றனவே..

child-labor-slavery

புத்தகங்கள் கையில் எடுத்தேன் – படிப்பதற்கா?

தூசி தட்டி அலமாரியில் அடுக்குவதற்கு..

கணக்கில் பெருக்கல் எப்படியென்றேன்

குப்பைகளின் கூட்டல் கற்றுக் கொண்டேன்..

பளிங்காகும்படி துடைத்த தரையில்

என் பிம்பம் கண்டேன்

தோய்ந்து போன என் உருவில் நான் கண்டது

தேய்ந்து போன என் கனவுகளையே..

 

வறுமையின் நிறம் சிவப்பாம் – எனில்

வறுமையின் சின்னம் கண்ணீர்த்துளிகளோ?

பணத்தின் வாசனையும் அறிய முடிந்தது

துயரமும் சற்று தீர்ந்தது –

கரும்பலகையினுடனான எனது நட்பு முறிக்கப்பட்டதால்..

images (2)

Advertisements

MY ANGEL

                             MY ANGEL

 

I don’t feel
The earth under my feet…

………………………………

I forget to blink my eyes
Looking at the sweet sleepyhead
With a smile on her lips
Calling me to embrace her.

I listen to the sound
Produced while she breathes.
Is it merely a sound
Or the mild music of the flute?

‘Ngaa’, ‘akkoo’ – all
Her blah-blah
Has a meaning in it                                           
That entices me to the core
And invites me to her world.

Even Monalisa’s smile
Will lose the contest
If hers is placed
Near my toothless baby’s image.

download

She makes
All my frustrations vanish
When she holds my finger
By hers – as soft as
The wings of the butterfly.                                               

On seeing
The tiny little struggling steps
She takes to reach me –
While her hands
Stretched like a penguin’s –
I don’t feel
The earth under my feet…

download (1)

MY DEAREST SON…

MY DEAREST SON…

From the moment he came to earth
I started rolling
For him like a feather in the wind;
Made him sleep in my arms;
Admiring his every action;
Held his hands while falling down;
Protecting him in every moment
As a shield for the soldiers in war;
Introduced the world to him;
Teaching, preaching, feeding and nursing –
Turned myself to be an all rounder.
He grew and started making his decisions;
Made me feel proud for him.
I still care for him…
Not knowing my care,
He lets me live among the unknown people
And now sharing my feelings in the OLD AGE HOME…

THE HERALD OF MY JOY – RAIN

images

Music scored by thunders

Light settings arranged by lightnings

Are these the signals you give

For announcing your arrival?

 

I was pondering about your origin

The process you undergo

To hug us with your little hands…

 

Drenching my face

In your loving arms…

Delighted by the earthy smell

You made when you took refuge

Into our land…

 

But you made me upset

I wanted to fight you

As you drowned my ship

Into your water-bed…

 

I forgave and forgot this

When I saw

My thousand reflections

In your cute and short-lived bubbles…

 

I’m grateful

To you rain forever

For keeping me so alive

With your visits to the earth.

download

MY DEAREST SON…

  MY DEAREST SON

From the moment he came to earth
I started rolling
For him like a feather in the wind;
Made him sleep in my arms;
Admiring his every action;
Held his hands while falling down;
Protecting him in every moment
As a shield for the soldiers in war;
Introduced the world to him;
Teaching, preaching, feeding and nursing –
Turned myself to be an all rounder.
He grew and started making his decisions;
Made me feel proud for him.
I still care for him…
Not knowing my care,
He lets me live among the unknown people
And now sharing my feelings in the OLD AGE HOME…